Select Page

Lär dig kinesiska på ett enkelt sätt- Omväxlande lärometoder

 • Med superlearning-teknologin lär du dig Kinesiska 32% snabbare och kan koncentrera dig bättre, än med andra metoder.
 • 17 minuter inlärning per dag.
 • Varje dag får du övningar som är anpassade till dina kunskaper. På så sätt är din inlärning snabb och effektiv.
 • Lärometoderna kommer att motivera dig enormt att lära dig Kinesiska varje dag.

Lär dig kinesiska

Innehåll:

 • Med Kinesiska-kursen för nybörjare lär du dig 1300 ord och uppnår ganska snabbt språknivå A1/A2 enligt den europeiska referensramen för språk.
 • Med vårt kompletta paket för Kinesiska, lär du dig över 5000 ord och uppnår språknivå C1/C2.
 • Kinesiska modersmåltsalare har spelat in alla ord och texter:
 • Med hjälp av våra verb övningar kan du på kort tid skapa egna meningar och prata flytande.
 • Utöka ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper, med våra dagliga uppgifter.
 • Med olika dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Så förbättrar du redan från början ditt uttal och betonar orden med rätt accent.
[sv slug=”button_chinesisch-auf-schwedisch”]

Så du lär dig kinesiskt snabbt

 • Ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
 • Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd,
  du kommer att läsa och höra orden och repetera dem med multiple choice eller översättnings övningar.
 • Om du inte kan översätta ett ord, kommer detta att repeteras tills du aldrig glömmer det igen.
 • Med vår grundkurs lär du dig 1300 ord och uppnår språknivå A2. Med vårt kompletta paket lär du dig 5000 ord och uppnår till och med nivå C2.
 • Du kan till exempel samla poäng för varje inlärt ord.
 • När du har avslutat dina dagliga uppgifter, kan du jämföra dina poäng med poängen från andra elever.
 • Dessutom kommer detta att motivera dig att lära sig ännu mer, eftersom du kommer att få värdefulla extrapoäng och därmed mer belöningar.
 • Du kan använda språkkursen på din smartphone, surfplatta och dator och till och med byta mellan enheterna.
 • Dessutom kan du använda dem till olika premier.

 • Och för att göra det enkelt för dig fortsätter du alltid på din nuvarande kunskapsnivå.
 • Om du har ett fotografiskt minne kommer våra fina illustrationer hjälpa dig med inlärningen, alla ljudinspelningar läses av professionella personer som har språket som modersmål – det är ingen datorröst.
 • I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.
 • Och varje gång du lägger lite mer tid på språkinlärningen kommer du att belönas med en överraskning.
 • Efter varje avslutad kurs, kan du med vår hörövning lyssna på alla ord som du inte kände till.
 • På kort tid, kommer du att vara flytande på kinesiska
 • Och om du fortsätter att plugga flera dagar i rad, kommer du att få extrapoäng.
 • Men enstaka ord bildar ännu inte ett språk och därför får du matchande texter att läsa och lyssna på.
 • Orden kommer att repeteras på svenska och kinesiska.
 • Du kommer att lära dig så många ord, som du aldrig kommer att glömma igen.
 • Du kommer att kunna bilda meningar och prata kinesiska på bara kort tid.
 • Med den här metoden lär du dig ord på ett lekfullt sätt och kan dessutom rätt uttal och stavning.
 • Oavsett om du lär dig tre minuter eller en timme om dagen. Det får du själv bestämma.
 • Dessutom finns det en hel del komponenter, som motiverar dig att lära sig mer:

Lär dig kinesiska

Lär dig kinesiska med dagliga uppgifter

 • Kinesiska-grammatik:
  Med de dagliga uppgifterna kommer du även att lära dig språkets regler:
  Språkkursen behandlar grundläggande begrepp inom Kinesiska grammatik och hjälper dig att förstå hur den ska användas.
 • Tillägg av ord:
  Är du intresserad av ett visst ämne – men kan knappast hitta passande ord i din språkkurs?
  Inga problem!
  Om du vill kan du ange dina egna ord samt översättning på Kinesiska.
  Dessa förfrågas sedan i de dagliga uppgifterna tillsammans med ordförrådet som redan finns i kursen.
  Vi vill att de dagliga uppgifterna ska förbli spännande och innovativa, därför behandlas våra inlärningsämnen inte i separata block, utan anpassar sig efter din inlärningsnivå. Din dagliga inlärningsupplevelse förblir alltid intressant och gör att du vill fortsätta lära dig spåket.
 • Ord:
  Du upprepar och lär dig Kinesiska ord tills du har sparat dem i ditt långtidsminne.
  Du kommer aldrig att glömma orden igen.
 • Verbövningar:
  Verbsystemet är särskilt viktigt.
  Du kommer att lära dig att konjugera de viktigaste Kinesiska verben och i vilka sammanhang de kan användas.
 • Meningsbyggnad:
  På ett enkelt och roligt sätt lär du dig hur du ska skapa Kinesiska meningar.
  Programmet korrigerar dina meningar automatiskt.
  Med den här metoden kommer du snabbt att få en språkkänsla för vad som är riktigt och hur du ska bilda Kinesiska meningar.
 • Långtidsminnet:När du har slutfört de dagliga uppgifterna, ser du en lista med alla ord som befinner sig i ditt långtidsminne.
  Listan hjälper dig att repetera orden och kommer säkert också att motivera dig.
 • Texter och fraser:
  Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt och autentiskt sammanhang.
  Du kommer ganska fort att inse att du kan läsa Kinesiska böcker och förstå Kinesiska filmer.
[sv slug=”button_chinesisch-auf-schwedisch”]
error: Content is protected !!