Den här kursen är inte som andra språkkurser:

  • Du behöver endast studera 17 minuter per dag!
  • Du kommer att förundras över hur fort du kan prata språket flytande.
  • Språkkurser som är lätta att använda med ett klart och strukturerat upplägg.
  • Med 17 Minute Languages’ unika lärometod för långtidsminnet kan du extra snabbt lära dig ett nytt språk.
  • Alla ord och texter blir upplästa av personer som har språket som modersmål: Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.
  • Nyaste versionen: Samtliga kurser bearbetades och aktualiserades komplett 2019.
  • För Windows, Linux och macOS, iPad, Android Tablets och Windows Tablets.
  • Vi har redan sålt fler än 540,000 språkkurser!

[sv slug=”button_kurse_auf_schwedisch”]


Vilket språk vill du lära dig?

error: Content is protected !!