Kinesiska är inte svårt!- Windows, Linux och Mac OS X

 • 17 minuter inlärning per dag.
 • Varje dag får du övningar som är anpassade till dina kunskaper. På så sätt är din inlärning snabb och effektiv.
 • Med superlearning-teknologin lär du dig Kinesiska 32% snabbare och kan koncentrera dig bättre, än med andra metoder.
 • Lärometoderna kommer att motivera dig enormt att lära dig Kinesiska varje dag.

Lär dig kinesiska

Innehåll:

 • Med olika dialogtexter och fraser lär du dig ord i dess tematiska sammanhang och i hela meningar.
 • Med Kinesiska-kursen för nybörjare lär du dig 1300 ord och uppnår ganska snabbt språknivå A1/A2 enligt den europeiska referensramen för språk.
 • Utöka ditt ordförråd och dina grammatik kunskaper, med våra dagliga uppgifter.
 • Kinesiska modersmåltsalare har spelat in alla ord och texter:
 • Så förbättrar du redan från början ditt uttal och betonar orden med rätt accent.

[sv slug=”button_chinesisch-auf-schwedisch”]

Så du lär dig kinesiskt snabbt

 • I vår Community kan du träffa andra elever och få lärotips och knyta kontakter.
 • På kort tid, kommer du att vara flytande på kinesiska
 • Dessutom kommer du att lära dig hur du ska bygga meningar.
 • När du har avslutat dina dagliga uppgifter, kan du jämföra dina poäng med poängen från andra elever.
 • Ju fler ord du lär dig om dagen, desto fler poäng får du.
 • Om du har ett fotografiskt minne kommer våra fina illustrationer hjälpa dig med inlärningen, alla ljudinspelningar läses av professionella personer som har språket som modersmål – det är ingen datorröst.
 • Och varje gång du lägger lite mer tid på språkinlärningen kommer du att belönas med en överraskning.
 • Du kan använda språkkursen på din smartphone, surfplatta och dator och till och med byta mellan enheterna.
 • Orden kommer att repeteras på svenska och kinesiska.
 • Med den här metoden lär du dig ord på ett lekfullt sätt och kan dessutom rätt uttal och stavning.
 • Dessutom kan du använda dem till olika premier.

 • Du kommer snabbt att bygga upp ett ordförråd,
  du kommer att läsa och höra orden och repetera dem med multiple choice eller översättnings övningar.
 • Du kan till exempel samla poäng för varje inlärt ord.
 • Dessutom kommer detta att motivera dig att lära sig ännu mer, eftersom du kommer att få värdefulla extrapoäng och därmed mer belöningar.
 • Oavsett om du lär dig tre minuter eller en timme om dagen. Det får du själv bestämma.
 • Dessutom finns det en hel del komponenter, som motiverar dig att lära sig mer:
 • Men enstaka ord bildar ännu inte ett språk och därför får du matchande texter att läsa och lyssna på.
 • Och för att göra det enkelt för dig fortsätter du alltid på din nuvarande kunskapsnivå.
 • Du kommer att kunna bilda meningar och prata kinesiska på bara kort tid.
 • Med vår grundkurs lär du dig 1300 ord och uppnår språknivå A2. Med vårt kompletta paket lär du dig 5000 ord och uppnår till och med nivå C2.
 • Efter varje avslutad kurs, kan du med vår hörövning lyssna på alla ord som du inte kände till.
 • Och om du fortsätter att plugga flera dagar i rad, kommer du att få extrapoäng.

Lär dig kinesiska

Lär dig kinesiska med dagliga uppgifter

 • Verbövningar:
  Verbsystemet är särskilt viktigt.
  Du kommer att lära dig att konjugera de viktigaste Kinesiska verben och i vilka sammanhang de kan användas.
 • Texter och fraser:
  Med hjälp av texter och dialoger lär du dig hur du ska använda orden i ett tematiskt och autentiskt sammanhang.
  Du kommer ganska fort att inse att du kan läsa Kinesiska böcker och förstå Kinesiska filmer.
 • Ord:
  Du upprepar och lär dig Kinesiska ord tills du har sparat dem i ditt långtidsminne.
  Du kommer aldrig att glömma orden igen.
 • Kinesiska-grammatik:
  Med de dagliga uppgifterna kommer du även att lära dig språkets regler:
  Språkkursen behandlar grundläggande begrepp inom Kinesiska grammatik och hjälper dig att förstå hur den ska användas.
 • Långtidsminnet:När du har slutfört de dagliga uppgifterna, ser du en lista med alla ord som befinner sig i ditt långtidsminne.
  Listan hjälper dig att repetera orden och kommer säkert också att motivera dig.
 • Tillägg av ord:
  Är du intresserad av ett visst ämne – men kan knappast hitta passande ord i din språkkurs?
  Inga problem!
  Om du vill kan du ange dina egna ord samt översättning på Kinesiska.
  Dessa förfrågas sedan i de dagliga uppgifterna tillsammans med ordförrådet som redan finns i kursen.
  Vi vill att de dagliga uppgifterna ska förbli spännande och innovativa, därför behandlas våra inlärningsämnen inte i separata block, utan anpassar sig efter din inlärningsnivå. Din dagliga inlärningsupplevelse förblir alltid intressant och gör att du vill fortsätta lära dig spåket.

[sv slug=”button_chinesisch-auf-schwedisch”]

error: Content is protected !!
"this is where i would entrust my kids to be part of, a green learning process which is caring for people and earth. Introducing godrej avenue eleven mahalaxmi, a magnificent skyscraper that redefines the concept of luxury living. Funnelling red hot buyers.