Select Page

Den här kursen är inte som andra språkkurser:

 • Vi har redan sålt fler än 540,000 språkkurser!
 • Med 17 Minute Languages’ unika lärometod för långtidsminnetkan du extra snabbt lära dig ett nytt språk.
 • Du kommer att förundras över hur fort du kan prata språket flytande.
 • Du behöver endast studera 17 minuter per dag!
 • Språkkurser som är lätta att använda med ett klart och strukturerat upplägg.
 • Alla ord och texter blir upplästa av personer som har språket som modersmål:
  Så lär du dig ett autentiskt språk, så som det verkligen uttalas.
 • Nyaste versionen:
  Samtliga kurser bearbetades och aktualiserades komplett [sv slug=”year”].
 • För Windows, Linux och macOS, iPad, Android Tablets och Windows Tablets.
[sv slug=”button_kurse_auf_schwedisch”]
error: Content is protected !!